Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Dutch International Science Film Festival – InScience 2016

Deelnemer: studio another day
Stem op dit project

Omschrijving:

InScience wilt een podium zijn voor nieuwe manieren om over wetenschap te communiceren. Daartoe brengen we kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, wetenschappers en kunstenaars bij elkaar en dagen de wetenschap en de kunsten – in het bijzonder de filmkunst – uit hun concepten aan elkaar te scherpen.

Wetenschap en de kunsten zijn verschillende manieren om naar de werkelijkheid te kijken en die te verbeelden. Maar voor beiden zijn creativiteit, nieuwsgierigheid en oorspronkelijkheid voorwaarden om tot nieuwe inzichten te komen. Wetenschap en de kunsten delen de durf om onbekend terrein te verkennen.

Via de kunstvorm film en in het debat slaat InScience de brug tussen wetenschap en kunst. De wetenschapsfilm is niet louter een instrument ten dienste van het verhaal van de wetenschap, maar verrijkt het domein van de wetenschap met een eigen idioom. Waar de wetenschapper gebonden is aan nauwkeurige afspraken, trekt de kunst haar eigen spoor, gaat door waar de wetenschapper moet zwijgen, en daagt zo de wetenschap uit. Ook dat is InScience: een kritisch debat over mogelijke werkelijkheden en hoe de wetenschap de deuren daar naartoe opent.

Doelgroep:

In 2015 was 30% van de bezoekers was tussen de 20 – 30 jaar; 29% was 50 jaar of ouder. 73% van de bezoekers bezocht tussen de 1 en 4 programma’s. De grootste groep bezoekers was universitair opgeleid (48%).

Het educatieprogramma werd bezocht door bijna 1000 leerlingen, van basisschool tot mbo.

Cijfers 2015

Aanpak/Werkwijze:

Voor het tweede jaar op rij is studio another day gevraagd om de campagne en huisstijl te voorzien van het InScience Film Festival.

De basis voor het visuele concept van de campagne heeft zijn basis in de bestaande schuine streep, het raakvlak tussen wetenschap en cultuur, die terugkomt in de grafische uitingen.

Het thema van 2016 is the (un)known. De grafische schuine lijn komt in het campagne beeld naar voren als een scheur in het beeld. Deze scheur creëert een opening binnen het bekende, the known, die zich opent naar het onbekende, the unknown. Het campagne beeld is zo een visualisatie voor het opwekken van nieuwgierigheid naar het ontdekken van het onbekende.

Binnen studio another day proberen we altijd zoveel mogelijk het analoge en handmatige binnen de ontwerpen toe te passen. Daarom is de scheur ook echt een scheur op een vel papier en wordt er voor ieder nieuwe uiting waarop de scheur wordt gebruikt een nieuwe variant gemaakt. Wij denken dat door het beeld fysiek echt te maken het beeld een meer authentiek gevoel krijgt dan wanneer dit binnen een digitale omgeving gemaakt word.


Voor dit jaar bestaat de campagne, naast de overkoepelende huisstijl, uit twee pilaren. De algemene campagne lijn voor het festival als geheel en een junior lijn die zich speciaal richt op het educatie gedeelte van het festival. Hierbij hebben we de uitingen onder andere aantrekkelijk gemaakt voor de jeugd door patronen te gebruiken in de educatie uitingen.

Communicatiemiddelen:

De communicatiemiddelen voor het festival bestaan uit zowel digitale en analoge uitingen.

Deze bestaan onder andere uit social media pakketten, GIF-jes, video's, posters, muppie campagne, flyers, programmaboekje, catalogus, banners, vlaggen, t-shirts, tassen, bierviltjes, bier etiketten, vloerstickers, buttons, stickers, briefpapier, advertenties en overig drukwerk.

Over InScience werd in 62 mediapublicaties bericht, verspreid over dagbladen, magazines, televisie, radio en websites.

Cijfers 2015

Stem op dit project