Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Gezamenlijke besluitvorming voor mensen met dementie in de huisartsen praktijk

Deelnemer: Radboudumc, IQ heathcare
Stem op dit project

Omschrijving:

Nederland telt op dit moment 270.000 mensen met dementie. Dit aantal zal in de toekomst nog verder toenemen. Dementie gaat gepaard met verschillende klachten waarvan het toenemende verlies van het geheugen de meest bekendste is. De impact van deze aandoening op de kwaliteit van leven en het toekomstbeeld is enorm. Dit komt mede omdat dementie nog niet kan worden genezen.

Helaas krijgen mensen met dementie en hun naasten tot op heden te weinig mogelijkheden om hun wensen en behoeften voor de toekomst te bespreken. Het gaat hierbij niet alleen om medische onderwerpen maar ook om onderwerpen als: wonen, mobiliteit, dagelijkse activiteiten en sociale contacten.

Het overgrote deel van de mensen met dementie woont "thuis" en wordt behandeld door de huisarts. De huisarts is daarom de aangewezen persoon om in een vroeg stadium de wensen en behoeften van mensen met dementie te bespreken en hier samen beslissingen over te nemen. Dit proces noemt men gezamenlijke besluitvorming. Tot op heden vinden dit soort gesprekken nog te weinig plaats. Dit heeft als gevolg dat, wanneer bepaalde beslissingen moeten worden genomen, de persoon om wie het draait niet meer zelf kan meebeslissen. Door het trainen van de huisarts in gezamenlijke besluitvorming hopen wij hier verandering in te brengen. 

 

Doelgroep:

Huisartsen en praktijkverpleegkundigen. Als onderdeel van een promotie onderzoek zullen uiteindelijk 34 huisartsen getraind worden. Indien mogelijk nemen hun praktijkverpleegkundigen ook deel aan de training.

Aanpak/Werkwijze:

De training wordt gegeven als onderdeel van een promotieonderzoek van het Radboudumc, afdeling IQ Healthcare. De training bestaat uit 2 interactieve workshops van 3 uur en wordt gegeven in Theater Vier in Nijmegen. Tijdens de workshops wordt eerst aandacht besteed aan de theorie rondom gezamenlijke besluitvorming bij dementie. Daarnaast wordt dit onderwerp op praktische wijze van verschillende kanten belicht. Er wordt "live" geoefend met verschillende stijlen van communiceren, het gericht overbrengen van een boodschap en de rol die de naasten hebben binnen gezamenlijke besluitvorming. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van ervaren trainingsacteurs. De focus van de training ligt op het actief zelf oefenen van gesprekken. Hierbij wordt uitgegaan van de levenswaarden van de mensen met dementie en hun naasten. Huisartsen wordt geleerd om eerst te inventariseren wat mensen met dementie belangrijk vinden voor de toekomst. Vervolgens kan worden besproken wat de (on)mogelijkheden zijn. Daarna kunnen hier besluiten over worden genomen. De wensen en behoeften van de persoon met dementie staan hierbij steeds centraal.  

Communicatiemiddelen:

Tijdens de training worden verschillende communicatie middelen gebruikt. De korte maar gedegen theoretische onderbouwing wordt gegeven door middel van twee korte presentaties. Hierbij worden praktijkvoorbeelden gebruikt om de theorie te ondersteunen. De huisartsen die deze presentaties gegeven hebben ruime praktische ervaring en didactische ervaring. Daarnaast worden de deelnemers in verschillende vormen uitgedaagd om te experimenteren met verscheidene communicatie stijlen en te reflecteren wat de effecten hiervan zijn. Een ervaringsdeskundige ligt daarnaast ook het perspectief van de naasten toe. Het grootste deel van de cursus wordt gebruikt om "live' te oefenen met het voeren van gezamenlijke besluitvormingsgesprekken. Door gebruik te maken van trainingsacteurs en te werken met kleine groepen, krijgen de deelnemers te kans om de praktijk zo dicht mogelijk te benaderen. Op deze manier kunnen zij ervaren wat voor hen de moeilijkste facetten zijn van deze gesprekken en kunnen ze hier gericht mee aan de slag gaan.

Stem op dit project