Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Bovemij - corporate identity

Deelnemer: Bovemij
Stem op dit project

Omschrijving:

Wij zijn Bovemij: in 1963 door BOVAG opgericht als haar B2B-verzekeraar en meer dan 50 jaar bij de hele mobiliteitsbranche nog steeds als zodanig bekend. Het laatste decennium zijn we echter onze klanten ook extra diensten gaan aanbieden: naast bedrijfsverzekeringen hebben we nu ook consumentenverzekeringen die onze zakelijke klanten aan hun klanten kunnen aanbieden, we hebben werknemersverzekeringen, financieringen en rechtshulp. En hoewel alle business units allemaal tot hetzelfde bedrijf behoorden, betraden zij de markt tot afgelopen jaar allemaal met hun eigen logo en bedrijfsonderdeel. Dat kan en moest beter. 

Om ons verhaal - intern en extern - scherper neer te kunnen zetten, hebben we in 2016 daarom onze corporate identity volledig herzien. Het resultaat: een nieuwe merkarchitectuur (1 Bovemij), een aangescherpte positionering (‘wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche succesvoller ondernemen’), een nieuwe pay off (‘ samen vooruit!’), aangescherpte - warmere - kernwaarden en een volledig nieuwe huisstijl inclusief nieuw logo. Onze klanten én onze meer dan 500 medewerkers aan het Nijmeegse Takenhofplein weten nu nog beter waar wij als Bovemij voor staan en gaan. 

Doelgroep:

We hadden twee doelgroepen voor ogen bij de invoering van de nieuwe corporate identity. 

Ten eerste natuurlijk de externe doelgroep: ondernemers in de mobiliteitsbranche. Zij moesten beter op het netvlies krijgen waar Bovemij hen allemaal bij kon helpen. Niet alleen met de bedrijfsverzekeringen dus, maar ook bijvoorbeeld met financieringen en rechtshulp. 

Daarnaast was ook de interne doelgroep 'medewerkers' een heel belangrijke. Om onze klanten beter te kunnen bedienen, moest de interne samenwerking beter en daarvoor was interne ontzuiling noodzakelijk. Door ons te positioneren als 1 Bovemij (in plaats van allemaal met de naam van het eigen bedrijfsonderdeel naar buiten te treden), worden medewerkers nu gedwongen vanuit het grote verhaal te denken (en dus niet meer alleen vanuit hun eigen pijler). Beter voor de klant én beter voor ons bedrijf. 

Aanpak/Werkwijze:

Halverwege 2015 zijn we bij de basis begonnen door onszelf de vraag te stellen wie wij bij Bovemij nu eigenlijk zijn: wat is onze toegevoegde waarde en hoe onderscheiden we ons van andere partijen die in onze markt actief zijn? We hebben gesprekken gehouden met medewerkers van alle rangen en standen en hebben op basis daarvan een concept-corporate story geschreven, waarin ook de eerste versies van onze nieuwe kernwaarden stonden. Op basis daarvan hebben we dat verhaal - met behulp van brandingbureau Matters Most - samen met de Raad van Bestuur scherper gemaakt. Een belangrijke keuze die al snel gemaakt werd, was om voortaan als één Bovemij naar buiten te willen treden. 

Bij het ontwikkelen van de nieuwe stijl zijn we aangesloten bij waar we als Bovemij voor staan. De kernwaarden 'kennis van zaken', 'heldere oplossingen' en 'persoonlijke aanpak' hebben we vervolgens vertaald naar de nieuwe merkgedachte ‘samen vooruit’, die nu als centraal vertrekpunt dient voor alles wat Bovemij doet. Op dit moment zijn we druk bezig met het project internal branding, om ervoor te zorgen dat dat wat we beloven, ook consistent waargemaakt wordt. Want doen we dat goed, dan onderscheiden we ons van de rest. Maar doen we dat niet, dan gaat dat ook ten koste van onze reputatie.

Communicatiemiddelen:

Op 1 maart 2016 is onze nieuwe corporate identity live gegaan. We lanceerden onze corporate movie, stuurden al onze relaties een corporate brochure op en plaatsten advertenties in de verschillende vakbladen. Op die manier maakten we hen bekend met onze nieuwe positionering. Onze medewerkers vonden op dezelfde dag een Bovemij-pakketje op hun bureau, met daarin onder andere een I love Bovemij-sticker en een Bovemij-notitieboek. 

Ongeveer tegelijkertijd lanceerden we een nieuw intranet waarop het voor al onze medewerkers mogelijk werd om van zichzelf te laten horen: om hun ideeën te delen met de rest van de organisatie. Alles aansluitend op onze nieuwe pay off: samen vooruit! 

Belangrijkste middel voor de twee communicatiemensen bij Bovemij is de nieuwe huisstijlgids, die als rode draad dient bij alles wat we extern communiceren. Het is onze bijbel waar wij meerdere malen per dag naar verwijzen. Die rode draad heeft er zo ook voor gezorgd dat het filmpje dat we onlangs op het BOVAG-congres toonden heel goed aansluit bij wie we zijn: https://www.youtube.com/watch?v=nYir-_3B6kU. 

Uiteindelijke doel is natuurlijk om al onze communicatiemiddelen aan te laten sluiten bij onze nieuwe corporate identity. Omdat we maar met een klein team zijn, kost dat tijd. Zo zijn we op dit moment druk bezig om ook onze website aan te laten sluiten op onze nieuwe merkarchitectuur, belofte en kernwaarden. Dat de doorvertaling van onze nieuwe corporate identity tijd kost, heeft als voordeel dat onze medewerkers stukje bij beetje vertrouwder worden met ons nieuwe verhaal. Ze zijn betrokken en dragen eraan bij om ons verhaal en de doorvertaling daarvan steeds beter te maken. En dat is pure winst! 

Stem op dit project