Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Campagne Windpark Nijmegen-Betuwe

Deelnemer: Windpark Nijmegen-Betuwe / Coöperatie WindpowerNijmegen / GNMF
Stem op dit project

Omschrijving:

Een eigen windpark van en voor burgers van Nijmegen: Windpark Nijmegen-Betuwe aan de A15 in Nijmegen Noord. Een windpark dat voldoende energie zal opleveren om minimaal 7.000 huishoudens in Nijmegen te voorzien van groene stroom. Windpark Nijmegen-Betuwe moest volledig eigendom worden van burgers, samengebracht in een coöperatie: Windpower Nijmegen. Een uniek burgerparticipatie project in Nederland.

Om leden te werven werd medio 2015 een grootschalige ledenwervingscampagne gevoerd. En met succes! Het doel was een eigen vermogen van €2 miljoen op te bouwen. Om dit bedrag bijeen te brengen was de inzet om 1.000 tot 5.000 Nijmeegse burgerparticipanten te werven. Samen zouden ze investeren in het Windpark door ledencertificaten van €250 te kopen.

Uiteindelijk worden in de tweede helft van 2016 vier windmolens gebouwd. Voor de vijfde molen lopen de onderhandelingen nog.  Daarnaast liggen er plannen voor de verdere uitbreiding van het park met o.a. zonnepanelen.

Doelgroep:

Het Windpark Nijmegen-Betuwe is voor alle inwoners van Nijmegen en omringende gemeenten. Door lid te worden van de coöperatie bouw je mee aan het eigen windpark. Daarnaast kan iedereen stroom afnemen van het windpark. Een voordeel dus voor alle Nijmegenaren.

Primair:
•    leden van coöperatie Windpower Nijmegen

•    inwoners van Nijmegen Noord (Lent/Oosterhout-Nijmegen), Oost, Bottendaal, Centrum, Hazekamp en Wezenhof (m.n gericht op Verantwoordelijken en Statusbewusten)

•    algemeen publiek in Nijmegen, Betuwe, Lingewaard en omringende gemeenten (gericht op verantwoordelijken, statusbewusten en plichtsgetrouwen)

Secundair:

•    Ambtenaren en politieke besluitvormers in Nijmegen, Overbetuwe en Provincie Gelderland

•    Bedrijfsleven en investeerders in de directe omgeving van Windpark Nijmegen-Betuwe en in omliggende regio

Aanpak/Werkwijze:

Campagneteam
Voor de campagne werd een uniek kernteam van zelfstandig media en communicatie specialisten samengesteld. Dit paste perfect in de coöperatieve gedachte van het project. Zij waren verantwoordelijk voor het concept, de strategie en uitvoering van de campagne. Geen bureau dus, maar een unieke samenwerking van lokale ondernemers. Daarbij werd samengewerkt met de Gelderse Natuur en Milieufederatie en de coöperatie Windpower Nijmegen.

Het kernteam:

Christine Wevers (projectleider)

Carlo Bongers (art direction & design)

Astrid Bos (contact coöperatie)

Oscar Jansen (community manager)

Dick Bos (communicatie bedrijven)

Alex de Meijer (inhoudelijk deskundige)

Pim de Ridder (inhoudelijk deskundige)


Er werd gebruik gemaakt van diverse specialisten bij de realisatie van de campagne:

Job Kuijpers (web development)

Tefke van Dijk (tekst)

Henny van Roomen (fotografie)

Mark Bos (sociale media)

Ronald Kleverlaan (crowdfund)

Sabine Eijkholt (film)

en vele anderen...


Kernboodschap
Doe mee met Windpark Nijmegen-Betuwe. Voor schone, lokale energie en een goed rendement.

Windpark Nijmegen-Betuwe is een burgerinitiatief. Samen gaan we een windpark realiseren in Nijmegen-Noord, langs de A15. Iedereen kan participeren en investeren in zijn eigen schone, lokale energievoorziening.

Pay off: Steek energie in eigen molens


Aanpak
- 1e fase // april-juli 2015: verdubbeling ledenaantal van ruim 400 naar min. 900. Stand op 24 juli 2015: ruim 1500 leden.

- 2e fase // sept-nov 2015): aandelen verkopen ter waarde van € 2 miljoen. Resultaat: inschrijving door zo'n 1300 personen voor € 3,2 miljoen.


Strategie
Leden als ambassadeurs, dus uitgegaan van de kracht van de coöperatie. Zij kunnen als geen ander de boodschap overbrengen: een eigen windpark bouwen en een duurzame wereld maken.


Fase 1 `one to one´:

Leden maakten mensen in hun eigen omgeving  enthousiast. Ze kregen ter ondersteuning een wervingspakket met  o.a. folders, een krant en raamposters.


Fase 2 ´one to many´:

Zo'n 30 leden en vrijwilligers vormden het wervingsteam. Op belangrijke momenten waren ze zichtbaar in de stad. Deze vrijwilligers kregen een speciale training en wervingsmiddelen ter ondersteuning van hun missie: nieuwe leden werven.


Fase 3 ´many to all´:

Door de persoonlijke manier van communicatie werd de kring rondom de coöperatie steeds groter. Elk succes werd gevierd om de band met onze leden te vergroten, zoals het bereiken van het 500ste en het 1000ste lid, de procedure bij RvS en de SDE toekenning. Deze momenten werden op Facebook, de website en in de media bekend gemaakt.


Presentaties
Deze acties zijn ondersteund door 10 presentaties over Windpark Nijmegen-Betuwe bij ondernemersverenigingen in Nijmegen. Ook is een uitzending geweest bij N1: ‘024 Onderneemt’. Doel: naamsbekendheid van het windpark vergroten, ons netwerk en het aantal participanten uitbreiden.


Media
Ten minste maandelijks, maar in periodes zijn wekelijks persberichten uitgegaan naar de lokale en regionale media. Deze zijn enorm vaak overgenomen of aanleiding geweest voor interviews in geschreven media, radio of tv.


Communicatiemiddelen:

−    website http://www.windparknijmegenbetuwe.nl (begin 2016 inhoudelijk aangepast i.v.m. bouw windpark)

−    Digitale nieuwsbrief voor geïnteresseerden en leden van coöperatie Windpower Nijmegen

−    Brochures en flyers, raamposters, aanmeldformulieren, leaflets, welkomstkaart nieuwe leden en een krant.

−    Certificaat participanten

−    Prospectus (AFM keur)

−    Facebook en Twitter

−    Meetgegevens meetmast

−    Caravan volledig in campagnestijl (huisstijl Windpark Nijmegen-Betuwe)

−    Online bannering

−    Beachflags, roll up banners , kleding ambassadeurs

−    Informatiebijeenkomsten

−    Free publicity: persberichten/ingezonden artikelen


Zelfs de fotomodellen die we voor de communicatiemiddelen hebben ingezet, waren leden.


Stem op dit project