Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Samen Wonen in 3D: Van conflict tot prettige leefomgeving

Deelnemer: Masc
Stem op dit project

Omschrijving:

In de zorgwoningen van Stichting Driestroom wonen mensen met verschillende beperkingen dicht op elkaar. Dit levert, zoals in elke samenwoonsituatie, conflicten op. Maar hoe pak je deze conflicten effectief aan als je met een doelgroep werkt die uiteenlopende uitdagingen heeft?

Masc ontwikkelde een Virtuele Tool die bewoners van Driestroom-huizen helpt op levensechte wijze te ervaren waar anderen zich aan storen. Zo wordt het eenvoudiger om elkaar aan te spreken op bepaald gedrag en het vervolgens aan te passen.

Driestroom zorgt voor een huisreglement dat cliënten helpt om een prettige leefomgeving voor zichzelf en hun huisgenoten te creëren. Samen met de stichting hebben wij de situaties bekeken en deze zijn in 3D met een 360°-camera opgenomen zodat toekomstige cliënten via virtual reality zichtbare oplossingen hebben voor hun conflict. De huidige bewoners worden op deze manier betrokken bij de het creëren van creatieve, begrijpelijke en zichtbare oplossingen.

Doelgroep:

De doelgroep voor dit project zijn mensen met een geestelijk of fysieke beperking die cliënt zijn van Stichting Driestroom en samen met anderen wonen.

De cliënten houden zich aan de vooraf opgestelde huisregels. Maar wat betekent “veel lawaai maken” of “geen dure cadeaus kopen” nou precies? Om daar achter te komen, speelden bewoners Titia en Johan een aantal conflictsituaties na en werkten zo samen aan een duidelijk en zichtbare oplossing voor huidige en toekomstige bewoners.

Aanpak/Werkwijze:

Het team van Masc besprak samen met de bewoners/acteurs verschillende conflictscenario’s. Alhoewel een deel van de korte filmpjes een script had, zorgden Titia en Johan voor een geheel eigen invulling. Cliënten van Driestroom die moeite hebben met de huisregels krijgen de ondersteunende filmpjes te zien. Dit beeldmateriaal helpt hen beter te begrijpen wat er van hen verlangd wordt in de woongroep.

De 360°-camera toont de volledige speel- en woonruimte. Zo lijkt het alsof de (toekomstige) cliënt in de kamer staat waar het conflict zich afspeelt. Deze aanpak zorgt voor visuele ondersteuning van de abstracte regels. Een voorsprong voor de woongroep!

Communicatiemiddelen:

Beleving! Wij zetten maximale beleving in als communicatiemiddel om de gevolgen van gedrag op een ander inzichtelijk te maken. Communiceren via virtual reality is een nieuwe werkwijze binnen de zorg en Stichting Driestroom verzorgt een indrukwekkend voorbeeld met dit bijzondere project.

De Virtuele Tool geeft de inwoners handvatten om (toekomstige) conflicten aan te pakken. De cliënten zijn zo actief met uitdagende nieuwe technologieën bezig om hun eigen leefsituatie te verbeteren. De kracht van dit project ligt in het sociale aspect. Driestroom biedt hulpbehoevende mensen de mogelijkheid zo zelfstandig mogelijk te wonen en met de inzet van virtual reality helpt Masc de sfeer in huis te verbeteren.

In 2014 won Masc de Communicatie Prijs voor het meest innovatieve project met een Google Glass-tour. Wij geloven in de kracht van virtual reality. Van 360°-films in 3D en VR-applicaties tot events en promoties; de virtuele wereld ligt aan je voeten!

Stem op dit project