Het stemmen is gesloten en de inschrijvingen met de meeste stemmen zijn genomineerd voor de publieksprijs.

Wijkreporters Wolfskuil

Deelnemer: stichting beeldenwereld
Stem op dit project

Omschrijving:

De Wijkreporters Wolfskuil is een filmproject waarbij kinderen uit de Nijmeegse volkswijk de Wolfskuil op zoek gaan naar de verhalen van de wijk en deze vastleggen in korte visuele wijkreportages. De belangrijkste doelen van dit project zijn bij te dragen aan een positieve persoonlijke ontwikkeling van kinderen uit de Wolfskuil en bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk. Het project loopt van september tot en met december 2016.

Doelgroep:

De belangrijkste doelgroep van dit project zijn natuurlijk de Wijkreporters zelf. Dit zijn kinderen (9 tot 13 jaar) die wonen in de Wolfskuil of in de Wolfskuil naar school gaan. Tijdens de selectie wordt er rekening mee gehouden dat de groep wijkreporters representatief moet zijn voor de bevolkingssamenstelling van de wijk.

De secundaire doelgroep zijn mensen uit de wijk die met het project in aanraking komen, doordat ze door de wijkreporters worden geïnterviewd (de verhalenbrengers), doordat ze als directe sociale omgeving van de wijkreporters nauw bij het project worden betrokken (medeleerlingen, familie, vrienden), of doordat ze als wijkbewoner met het project en de wijkreporters in aanraking komen en/of doordat ze de wijkreportages zien.

Aanpak/Werkwijze:

Het project is grofweg op te delen in 3 fases:

In fase 1 worden de wijkreporters, aan de hand van drie workshops, voorbereid op het verfilmen van hun verhalen. In de workshops leren ze hoe ze een reportage kunnen maken, hoe ze iemand moeten interviewen, bedenken ze de verhalen die ze willen verfilmen en werken ze deze uit in korte scripts. 

In fase 2 gaan de wijkreporters in drie groepen (van 3 tot 4 kinderen) de wijk in om hun verhalen te verfilmen. De filmbeelden die ze zo verzamelen worden gemonteerd tot zes vlotte wijkreportages. Drie over een verhaal uit het verleden en drie over de verhalen die de wijkreporters zelf bij de wijk hebben.

Fase 3 is de 'vertoningsfase'. De wijkreportages gaan in premiere tijdens een echt filmfestival. Dit vindt plaats in de Wijkfabriek Wolfskuil. Alle ouders, vriendjes en vriendinnetjes, familieleden en wijkbewoners worden uitgenodigd om het werk van de Wijkreporters te komen bekijken. De wijkreporters krijgen een centrale rol tijdens dit festival. Ze gaan hun eigen werk presenteren. Dit doen ze na het festival ook nog eens op school, of tijdens een andere gelegenheid. Daarnaast worden de wijkreportages ook gepubliceerd op Facebook, YouTube, Instagram en wordt voor de vertoning aansluiting gezocht bij lokale (online) platforms.Communicatiemiddelen:

Het belangrijkste communicatiemiddel van dit project zijn de zes wijkreportages die de wijkreporters zelf gaan maken. Voor de publicatie van de wijkreportages sluit het project aan bij de leefwereld van de hedendaagse jeugd en zoeken we vooral veel Sociale Media kanalen. Zo worden ze gepresenteerd op de Facebookpagina van het project (facebook.com/wijkreporterswolfskuil), via Instagram (instagram.com/wijkreporterswolfskuil) en YouTube (youtube.com/wijkreporterswolfskuil). Ook wordt voor verspreiding van de reportages aansluiting gezocht bij andere lokale (online) kanalen. De wijkreportages en het project worden zo breed mogelijk in Nijmegen e.o. uitgezet.

Stem op dit project